Conversatie 3 voor semi-gevorderden en gevorderden

Dit is een communicatieve cursus, bestemd voor diegene die een uitgebreide basiskennis heeft.
Deze cursus bevat: grammatica, conversatie en cultuur
U start met Conversatie 3 als u een uitgebreide basiskennis heeft. U kunt zich redelijk goed in de verleden tijd uitdrukken.

Bij dit niveau gaat het om:

het verder ontwikkelen van spreekvaardigheid in dagelijkse situaties
het verder uitbouwen van woordenschat
het perfectioneren van de verleden tijd en het leren gebruiken van andere tijden;
gerundio, participio pasado, infinitiv, de “futuro” en de “condicional”
het beheersen van grammaticale aspecten

Wat wordt er behandeld?

Conversatie onderwerpen:

sport, religie, musea, verjaardagen, bouw, persoonlijk verzorging, het verkeer, gevoelens uiten, een mening geven, verontschuldigen, persoonlijke eigenschappen, mensen en situaties beschrijven

Grammaticale aspecten:

ontkenningen, voorzetsels por en para , de lijdende vorm en het gebruik van se + “men” , vertalingen van “worden” en “moeten”. De niet – persoonsvormen: gerundio, participio pasado, infinitivo. De futuro en de condicional, onregelmatige werkwoorden.

Kosten

  • 4 – 6 deelnemers
  • 10 lessen 130,- euros
  • Lesmateriaal: 20,-
  • Persoonlijke benadering
  • Op alle niveau’s