Cursussen

Het cursusmateriaal en methode zorgen ervoor dat cursisten in een relatief korte tijd leren communiceren. De grammatica bij de conversatielessen is goed gestructureerd. Er is rekening gehouden met de moeilijkheid van de thema’s.

De lessen hebben een duidelijke opbouw en een overzichtelijke indeling.
Afhankelijk van het soort cursus worden er culturele elementen geïntroduceerd zoals: muziek, dans, eten, gebruiken, gewoonten en religie (Santeria).

We besteden ook speciaal aandacht aan bijzondere lokale uitdrukkingen, gedragscodes, culturele verschillen en het verschil tussen Spaanse taal in Spanje en Latijns Amerika.

Bepaal met de onderstaande informatie op welk niveau u kunt starten.

Dit is een communicatieve cursus, bestemd voor diegene die weinig of geen kennis van de Spaanse taal heeft. Deze cursus bevat: grammatica, conversatie en cultuur.

Bij dit niveau gaat het om:

 • het opbouwen van een basis woordenschat
 • het ontwikkelen van spreekvaardigheid in dagelijkse situaties
 • het kunnen voeren van gesprekken in de tegenwoordige tijd
 • het beheersen van basis- grammaticale aspecten

Conversatie onderwerpen:

zich voorstellen, de douane, een kamer reserveren, eten bestellen, iemand iets aanbieden, de weg vragen, over de familie, vrienden en het weer kunnen praten, afspraken maken, postkantoor en bank, winkelen, situaties beschrijven.

Grammaticale aspecten:

het lidwoord, meervoudsvorming, het zelfstandig en bijvoeglijk naamwoord, het persoonlijk voornaamwoord, het bezittelijk voornaamwoord, telwoorden, de klok, regelmatige en onregelmatige werkwoorden in de tegenwoordige tijd, werkwoorden als gustar, doler, parecer, wederkerende werkwoorden; ser , estar en haber.

Kosten

 • 4 – 6 deelnemers
 • 10 lessen 130,- euros
 • Lesmateriaal: 20,-
 • Persoonlijke benadering
 • Op alle niveau’s

Voor wie?

Dit is een communicatieve cursus, bestemd voor diegene die al cursussen Spaanse taal heeft gevolgd.
Deze cursus bevat: grammatica, conversatie, cultuur.
U kunt zich aardig redden in de tegenwoordige tijd. U beheerst de belangrijkste omgangsvormen en alledaagse sociale uitdrukkingen, zoals groeten en afscheid nemen. U kunt uzelf voorstellen, zeggen waar u vandaan komt en wat uw beroep is.
Ook met praktische vragen, zoals: naar de weg vragen, een kamer reserveren, eten bestellen en naar de tijd vragen, heeft u geen moeite.
U kunt langzaam, duidelijk uitgesproken vragen en eenvoudige mededelingen begrijpen.

Doel:

 • het verder ontwikkelen van spreekvaardigheid in dagelijkse situaties
 • het verder uitbouwen van woordenschat
 • het kunnen voeren van gesprekken in de verleden tijd
 • het beheersen van grammaticale aspecten

Wat wordt er behandeld?

Conversatie onderwerpen:

De dokter, delen van het lichaam, de politie, bij iemand logeren, de telefoon bedienen, delen van het huis en huishoudelijk zaken, muziek, dans, feesten, een mening geven, mensen en situaties beschrijven

Grammaticale aspecten:

De verleden tijd en het gebruik: indefinido, imperfecto, perfecto compuesto en pluscuamperfecto, regelmatige en onregelmatige werkwoorden in de verleden tijd.

Kosten

 • 4 – 6 deelnemers
 • 10 lessen 130,- euros
 • Lesmateriaal: 20,-
 • Persoonlijke benadering
 • Op alle niveau’s

Dit is een communicatieve cursus, bestemd voor diegene die een uitgebreide basiskennis heeft.
Deze cursus bevat: grammatica, conversatie en cultuur
U start met Conversatie 3 als u een uitgebreide basiskennis heeft. U kunt zich redelijk goed in de verleden tijd uitdrukken.

Bij dit niveau gaat het om:

het verder ontwikkelen van spreekvaardigheid in dagelijkse situaties
het verder uitbouwen van woordenschat
het perfectioneren van de verleden tijd en het leren gebruiken van andere tijden;
gerundio, participio pasado, infinitiv, de “futuro” en de “condicional”
het beheersen van grammaticale aspecten

Wat wordt er behandeld?

Conversatie onderwerpen:

sport, religie, musea, verjaardagen, bouw, persoonlijk verzorging, het verkeer, gevoelens uiten, een mening geven, verontschuldigen, persoonlijke eigenschappen, mensen en situaties beschrijven

Grammaticale aspecten:

ontkenningen, voorzetsels por en para , de lijdende vorm en het gebruik van se + “men” , vertalingen van “worden” en “moeten”. De niet – persoonsvormen: gerundio, participio pasado, infinitivo. De futuro en de condicional, onregelmatige werkwoorden.

Kosten

 • 4 – 6 deelnemers
 • 10 lessen 130,- euros
 • Lesmateriaal: 20,-
 • Persoonlijke benadering
 • Op alle niveau’s

 

Deze cursus is bestemd voor diegene die de Spaanse taal redelijk beheerst waarin aandacht wordt besteed aan grammatica en spreekvaardigheid.
Deze cursus bevat: grammatica, conversatie, cultuur, schrijven en woordenschat

Doel:

het verder ontwikkelen van grammatica, woordenschat en spreekvaardigheid

Wat wordt er behandeld?

Conversatie onderwerpen: er worden verschillende soorten onderwerpen behandeld om de spreekvaardigheid en woordenschat verder te ontwikkelen. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan lezen en schrijven.
Grammaticale aspecten: o.a. gebiedende en aanvoegende wijs.

Kosten

 • 4 – 6 deelnemers
 • 10 lessen 130,- euros
 • Lesmateriaal: 20,-
 • Persoonlijke benadering
 • Op alle niveau’s

Deze geavanceerde cursus is bestemd voor diegene die de Spaanse taal wil perfectioneren en waarin aandacht wordt besteed aan grammatica en spreekvaardigheid.
Deze cursus bevat: grammatica, conversatie, lezen en schrijven, woordenschat luisteren en cultuur

Doel:

Bij dit niveau gaat het om:
het verder ontwikkelen van grammatica, woordenschat en spreekvaardigheid

Wat wordt er behandeld?

Er worden gevarieerde onderwerpen behandeld om de spreekvaardigheid en woordenschat verder te ontwikkelen. Er wordt ook aandacht besteed aan verschillende grammaticale aspecten en vertalingen.

Kosten

 • 4 – 6 deelnemers
 • 10 lessen 130,- euros
 • Lesmateriaal: 20,-
 • Persoonlijke benadering
 • Op alle niveau’s

Spelenderwijs Spaans leren spreken!

Leeftijd: 7-10 jaar
Aantal deelnemers: 4-6
Aantal lessen: 10 wekelijkse bijeenkomsten van 60 minuten
Kosten: 105,- euro inclusief lesmateriaal
Cursusdag: maandag, woensdag, donderdag of vrijdag.
Tijd: 16.00- 17.00 uur

Doel:

Kennis maken en vertrouwd raken met de Spaanse taal. Spelenderwijs leren de kinderen Spaans spreken en verstaan. Bij elke les bouwen de kinderen een woordenschat die ze in het dagelijks leven kunnen gebruiken, zoals: de telwoorden, de kleuren, de dagen van de week, de delen van het lichaam, de familie en onderwerpen die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen.

Holandés para Hispanohablantes

Es un curso básico para los que tienen poco o ningún conocimiento de la lengua holandesa
Este curso incluye: gramática, conversación, cultura
La grámática holandesa se explica en español. Este método permite que el estudiante en relativamente corto tiempo aprenda los aspectos gramaticales básicos.

Clase privada
10 lecciones: 20,-euro por 1 hora
Número de lecciones: según se acuerde.
Horario flexible

Cursus Nederlands voor Spaanstaligen

Dit is een basiscursus Nederlands, bestemd voor diegene die weinig of geen kennis van de Nederlandse taal heeft.
Deze cursus bevat:grammatica, conversatie en cultuur
De Nederlandse grammatica wordt in het Spaans uitgelegd. Deze methode zorgt ervoor dat de cursist in een relatief korte tijd de grammaticale basisregels leert.

Privéles
10 lessen: 20,-euro per 1 uur les
Aantal lessen kunnen ook volgens afspraak.
Flexibel rooster

Wil je liever privé les?
Ben je in een andere leeftijdsgroep, wil je met een tweetal lesnemen of komen de lessen qua dag en tijdstip niet uit, neem dan contact op voor andere mogelijkheden.

Privé- en duo lessen

Door middel van een gratis intakegesprek worden je en leerbehoeften in kaart gebracht en je niveau vastgesteld. Het tempo en frequentie van de lessen wordt ook besproken. Afhankelijk van de leerdoelen van de cursist(en) wordt er lesmateriaal gebruikt dat hierop aansluit.

Kosten:

1 deelnemer: 20,- euro per uur les.
2 deelnemers: 15,- euro p.p.
Aantal lessen: volgens afspraak.

 

 

Heeft u al Spaans op school gehad of eerder een cursus gevolgd, maar heeft u het gevoel dat een groot deel van uw kennis is weggezakt? Dan is een opfriscursus op maat ideaal voor u. We stellen samen uw doelen vast en maken een inschatting van uw kennis en vaardigheden in het Spaans. Naar aanleiding van deze stappen kunnen we verder aan uw Spaans werken en de taal verder ontwikkelen.

https://www.facebook.com/LenguaVital/